Geen politieke animo voor OZB-debat

Geen enkele andere politieke partij zal deelnemen aan het openbaar debat over de OZB verhoging dat georganiseerd is door Brug-M op maandag 14 december. Dit blijkt uit een rondgang langs de partijen.  Coalitiepartijen: De coalitiepartijen FOCUS, PGM en VVD geven aan dat men vindt dat politieke debatten thuis horen in de raadsvergaderingen.  Roger Thijssen van Focus zegt tevens dat het besluit rondom de OZB verhoging al genomen is in de laatste raadsvergadering. Hij vind dat Brug-M dan ook met dit besluit moet omgaan. KIJK!!! Paul Jansen van Partij KIJK!!! geeft aan dat zijn partij wel aanwezig zal zijn maar formeel niet zal deelnemen aan het debat. “Wij willen de burgers serieus nemen daarom gaan wij erheen zo kunnen wij eventuele vragen beantwoorden” Aldus Jansen. CDA: Agnes Jonkhout van het CDA geeft aan dat ze verhinderd is en dat ook zij vindt dat debatten in de raadsvergaderingen thuis horen. Of er iemand van de steunfractie gaat dat weet ze niet maar mocht iemand gaan dan is dat op persoonlijke titel. College: Ook het college zal niet aanwezig zijn. Wethouder Houben laat weten dat men als gemeentebestuur vindt dat debatten thuis horen in de raadsvergadering en dat men dus niet deelneemt aan debatten die buiten de raadszaal door een politieke partij worden georganiseerd.

Lees vorig bericht

IVN jeugdgroep maakten Kerststukjes

Lees volgend bericht

Coalitie gaat aan de haal met motie BRUG-M over SV Meerssen