Coalitie gaat aan de haal met motie BRUG-M over SV Meerssen