Coalitie gaat aan de haal met motie BRUG-M over SV Meerssen

Focus, VVD en PGM hebben tijdens de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend die oorspronkelijk afkomstig was van BRUG-M.

Motie schade SV Meerssen:
Het betrof hier een motie over de opstalverzekering voor gemeentelijke accommodaties in het algemeen en de schade aan de accommodatie van SV Meerssen in het bijzonder. BRUG-M diende de motie in maar kon door de coalitiepartijen na de beantwoording van wethouder Berry van Rijswijk niet aangenomen worden. De wethouder vroeg aan BRUG-M om de passage: dat SV Meerssen niet tot die tijd in onzekerheid te laten verkeren en de schade aan hun accommodatie van 2014 ad € 5.947,31 voor rekening van de gemeente te laten komen, met afhandeling uiterlijk in de maand januari 2016, te schrappen. De wethouder deed dit verzoek nadat hij had toegezegd sowieso de geleden schade voor SV Meerssen te betalen, met aftrek van het eigen risico van €250,00. Daarnaast wil hij het eigen risico van € 250,00 ook in 2016 handhaven totdat er meer duidelijkheid komt betreffende het accommodatiebeleid. Dit wilde de wethouder opgenomen zien in de motie van BRUG-M.  Fractievoorzitter Gulikers van BRUG-M wilde wel in de motie laten opnemen dat in 2016 het eigen risico €250,00 bedraagt, maar hij wilde de bewuste passage betreffende SV Meerssen niet schrappen. Hierop vroeg de coalitie een schorsing aan en kwam vervolgens met de BRUG-M motie terug, aangepast met de vraag van de wethouder.   

Motie aangepast door coalitie:
Focus diende namens henzelf, VVD en PGM de motie als eigen motie in. Ze streepte het logo van BRUG-M door, voegde een passage toe en diende hem opnieuw in. Bij het ter stemming brengen van beide moties werd de motie van BRUG-M verworpen met 11 stemmen tegen en 6 stemmen voor en de motie van de coalitie aangenomen met 12 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

Lees vorig bericht

Geen politieke animo voor OZB-debat

Lees volgend bericht

De Kloomp naar de halve finale LVK