Twee Bestuursleden stichting Radio Televisie Meerssen opgestapt

Twee bestuursleden, Lex Smeets en Marc Schats van Stichting Radio Televisie Meerssen (RTMe), vergunninghouder van de lokale zender, zijn per 12 januari (dinsdag) opgestapt.

Marc Schats geeft middels een officiële verklaring onder andere het volgende aan: “Heb aangegeven het volle vertrouwen te hebben in Meer Vandaag gelet mijn gesprekken met Meer Vandaag en mede gelet de door hen verwoorde zelfkritiek over het eigen optreden.  
Heb moeten constateren dat bij een deel van het bestuur c.q. bij de voorzitter alle vertrouwen in een goede afloop op de samenwerking met Meer Vandaag ontbreekt. Heb aangegeven de volle verantwoordelijkheid voor RTMe te willen nemen indien de voorzitter bereid zou zijn terug te treden daar zijn eigenstandig optreden de belangrijkste belemmering vormt in het komen tot definitieve overeenstemming met Meer Vandaag. Voorzitter weigert af te treden. Voorzitter wenst niets meer van doen te willen hebben met Meer Vandaag.”

Ook geeft Marc Schats aan dat hij zeer nadrukkelijk zijn ongenoegen heeft geuit over het eigenhandig optreden van Rene van Druenen, voorzitter van Radio Televisie Meerssen. Een optreden dat niet gebaseerd is op in bestuursvergaderingen genomen besluiten.  

Rene van Druenen en Angelique van Geel zijn op dit moment de enige twee zittende bestuursleden van Stichting Radio Televisie Meerssen (RTMe).

Lees vorig bericht

Tutteclub dameszitting All You Need Is Love

Lees volgend bericht

Wederom een bestuurslid van Stichting Radio Televisie Meerssen opgestapt