Gemeente: kerk geen optie voor bibliotheek

Onlangs hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het Kerkbestuur van de parochie Meerssen en de gemeente over de haalbaarheid van een locatie voor de bibliotheek. Reden voor dit overleg is het verplichte vertrek van de bibliotheek op hun huidige locatie bij het Stella Maris College. Agnes Jonkhout van het CDA heeft middels een motie het verzoek gedaan om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het onderbrengen van voorzieningen in de kerk van Meerssen-West.   

Kerkbestuur positief:
Het kerkbestuur staat positief tegenover de komst van de bibliotheek en is in principe bereid daar alle medewerking aan te verlenen.  In eerste instantie kan gedacht worden aan de kelder waar dan wel aanpassingen moeten worden gedaan in verband met luchtvochtigheid. Daarna zou de kerk zelf als onderkomen voor de bieb kunnen dienen. Voorwaarde van het bestuur is wel dat er kerkdiensten mogelijk blijven. Gedacht wordt aan een afscheiding ter hoogte van het altaar een een tweede etage om zo genoeg ruimte te creëren.  

Gemeente Meerssen:
De gemeente ziet niet veel in het plan. Er wordt op dit moment gewerkt aan een plan waarin ook een kindcentrum wordt meegenomen. Een combinatie van bibliotheek en kindcentrum heeft dan de voorkeur en dan is huisvesting in deze kerk niet optimaal, aldus de gemeente.  

Monument kerk:
Verder moet er rekening worden gehouden met het feit dat de kerk de status heeft als monument. Dit betekent dat aanpassingen en verbouwingen niet zonder meer zijn toegestaan.

Charles Eyck bedreigd:
Op dit moment wordt de kerk twee maal per week gebruikt voor heilige missen. Het uit de vijftiger jaren stammende gebouw begint her en der gebreken te vertonen waardoor onder andere de muurschilderingen van de Meerssense kunstenaar Charles Eyck bedreigd worden.

Lees vorig bericht

Geen wettelijke middelen tegen nachtwinkel Rothem

Lees volgend bericht

Ron Ruijgh nieuwe trainer RKUVC