BRUG-M neemt afstand van situatie RTMe/Meer Vandaag

Partij BRUG-M geeft in een officiële verklaring aan afstand te nemen van de conflictsituatie die nu heerst tussen Stichting Radio Televisie Meerssen en Stichting Meer Vandaag.

De partij geeft aan het ongepast te vinden dat zij in een verklaring van het bestuur van Meer Vandaag in verband wordt gebracht met de gehele kwestie. De raadsfractie en het bestuur van BRUG-M zijn niet verantwoordelijk voor de handelwijze en uitlatingen van het RTMe-bestuur of leden daarvan en willen daar ook niet in betrokken worden. Ook geeft de partij aan grote waarde te hechten aan journalistieke vrijheid en onafhankelijke media.

Om die reden nemen zij dan ook afstand van elke poging vanuit de politiek of overheid om de media, ook de lokale, te beïnvloeden.   
In een schrijven d.d. 11-01-2016 aan de leden van het RTMe-bestuur heeft BRUG-M hen de vraag gesteld of hun besluit om vanaf 9 januari het beeld van de lokale omroep ‘op zwart te zetten’ niet buitenproportioneel was. Niet alleen de vrijwilligers werden daardoor gedupeerd, maar ook de diverse verenigingen wier activiteiten via de programma’s van Meer Vandaag publiciteit krijgen en uiteraard de vele inwoners van de gemeente Meerssen die regelmatig de programma’s via radio en/of tv volgen. In datzelfde schrijven hebben zij het RTMe-bestuur met klem verzocht om het genomen besluit terug te draaien en uitzendingen via Meer Vandaag weer mogelijk te maken. 

Verder heeft de partij de besturen van RTMe en Meer Vandaag opgeroepen om op zeer korte termijn met elkaar in gesprek te gaan teneinde dit conflict op te lossen.

Lees vorig bericht

Winkels open op zondag: Meerssen versus Bunde

Lees volgend bericht

Prins Sjuul de 1e jeugdprins in Geulle