Top 111 volgt veiligheidsrichtlijnen

Het houden van een evenement zoals de Vastenaoves Top 111 Aller Tieje vraagt ook de nodige aandacht op veiligheidsgebied. Zo volgt de Top 111 al het drankbeleid dat in Nederland geldt maar daarnaast is er ook een veiligheid protocol waar het evenement zich aan zal houden. Dit jaar is dit protocol aangescherpt en zal er ook bij de Top 111 door de organisatie, beveiliging of politie worden opgetreden, tegen personen, die door hun uitmonstering of gedraging een concrete (be)dreiging kunnen vormen voor de openbare orde en veiligheid. Hieronder vallen ook uitmonsteringen als terrorist of met bomgordels. Daarnaast zal er ook worden opgetreden tegen groepen jongeren die zich provocerend gedragen ten opzichte van andere groepen jongeren of (individuele) vrouwen. Er zal in voorkomende gevallen direct worden opgetreden waarbij de openbare orde zal worden hersteld.
 
Sfeer en gezelligheid
Dat staat voorop tijdens de Vastelaoves Top 111. De markt zal hopelijk weer vol zijn met enthousiaste vasteloavesvierders die een mooi programma krijgen voorgeschoteld. Op de markt is er gezorgd voor voldoende eten en drinken dat met consumptiebonnen verkregen kan worden. Daarnaast is zo’n evenement niet te organiseren als er geen sponsoren waren. Wilt u weten wie de Top 111 sponsort ga dan naar www.top111.nl . Volg daarnaast onze facebookpagina en twitteraccount. Gaot nao de Top 111 op de mert, dat is neet verkjerd!!!
 
Samenstelling van de lijst
Dit jaar heeft de organisatie ervoor gekozen om niet te stemmen via internet omdat de animo hiervoor snel terugliep. Nu heeft de organisatie vastelaovesvierders uit Meerssen en Limburg gevraagd hun lijst met namen en nummers in te leveren. Tevens zijn er een aantal kenners benaderd om dit ook te doen. Dit alles bij elkaar zorgt voor de nieuwe lijst van 111 schlagers, die op carnavalsdinsdag zijn te horen op de markt. 111 schlagers in de Top zètte de mert op ziene kop!!

Lees vorig bericht

Stem op de Kloomp

Lees volgend bericht

Seniorenmiddag CV de Havermennekes