Prinsenresidenties in onze gemeente bijzonder versierd