Conflict RTMe en Meer Vandaag: wethouder overweegt terugvordering subsidie

Als gezond boerenverstand niet meer helpt en het eenmansbestuur van zendgemachtigde RTMe niet bereid is om lokale omroep Meer Vandaag te faciliteren om de uitzendingen te hervatten, kan het zijn dat de reeds verstrekte subsidie aan RTMe, wordt teruggevorderd. Dit liet verantwoordelijk wethouder Van Rijswijk donderdagavond aan de raad weten.

Laatste redmiddel:
Hij wil dit pas inzetten als het echt niet anders zou kunnen. Van Rijswijk heeft met zowel de besturen van Meer Vandaag als RTMe diverse gesprekken gehad met als doel het opstarten van de uitzendingen. Al enkel weken staat de zender ” op zwart”. Dit heeft volgens de wethouder maar ook volgens de meeste politieke partijen een negatief effect op de samenleving. Net nu carnaval voor de deur staat en bewegende beelden nodig zijn, is er geen mogelijkheid om dit uit te zenden.

Moties:
Tijdens de raadsvergadering hebben BRUG-M en de coalitiepartijen FOCUS, PGM en VVD een motie ingediend die veel verzoeken gemeen hadden. Alle partijen zijn het er over eens dat er op zeer korte termijn iets moet gebeuren.

BRUG-M:
Fractievoorzitter van BRUG-M, Jan Gulikers, betreurt het dat zijn partij betrokken is in het hele conflict terwijl de partij hier in principe buiten staat. De opmerking van Van Rijswijk, dat Gulikers de huidige voorzitter van RTMe, actief zou hebben binnengehaald, verwijst hij naar het rijk der fabelen en zegt hierin nooit een rol te hebben gespeeld maar dat toentertijd RTMe zelf die opdracht heeft gegeven. Het antwoord van Van Rijswijk hierop was dat de betreffende voorzitter hem zelf heeft medegedeeld dat dit verzoek wel door Gulikers, die toentertijd wethouder was, is gedaan. BRUG-M heeft Angelique van Geel en Rene van Druenen hun burger raadslidmaatschap opgeschort, dit omdat zij verwikkeld zijn in het conflict.

Moties teruggetrokken:
Uiteindelijk hebben de motie-indieners hun moties teruggetrokken. Hiermee volgde ze het advies van de wethouder op die constateerde dat alle partijen toch op een lijn zitten. Tenslotte deden de partijen unaniem een dringende oproep aan de huidige voorzitter van RTMe om zijn functie neer te leggen en de uitzendingen door Meer Vandaag z.s.m. te laten herstarten.

Lees vorig bericht

Tweetalige plaatsnaamborden

Lees volgend bericht

Motie BRUG-M, KIJK!!! inzake Tihange unaniem aangenomen