Motie BRUG-M, KIJK!!! inzake Tihange unaniem aangenomen

BRUG-M en KIJK!!! diende gezamenlijk een motie in, waarin zij vragen, dat de gemeente Meerssen zich aansluit bij de vanuit de Städregion Aachen vorm te geven brede bestuurlijke coalitie, met de intentie om deel te nemen aan een juridisch proces om de kerncentrale in Tihange te sluiten. Daarnaast vragen zij om verbetering en transparantie van de informatievoorziening naar de gemeentes en de bevolking in de Euregio Maas-Rijn af te dwingen.  In eerdere moties heeft de gemeenteraad van Meerssen zich al uitgesproken voor onmiddellijke sluiting van de kerncentrale.

De aanleiding van de motie zijn de voortdurende incidenten in de kerncentrale van Tihange en de slechte communicatie en informatie omtrent de veiligheid van de kerncentrale door de Belgische autoriteiten.  Dit laatste is, ondanks de belofte van het Belgische FANC, nog altijd beneden de maat en de bevolking moet de berichten lezen in de krant of social media. De motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Lees vorig bericht

Conflict RTMe en Meer Vandaag: wethouder overweegt terugvordering subsidie

Lees volgend bericht

186.000 euro overschrijding renovatie sporthal Marsana