Tweetalige plaatsnaamborden

Een motie over het plaatsen van tweetalige plaatsnaamborden is tijdens de raadsvergadering van 28 januari unaniem aangenomen door de raad. 
De motie werd ingediend door de VVD-fractie.

Met deze motie wil de raad dat het college in de kadernota voor de begroting van 2017 een voorstel opneemt voor de plaatsing van tweetallige plaatsnaamborden in de gemeente Meerssen.

De VVD geeft aan dat steeds meer Limburgse gemeenten hun plaatsnaamborden zowel in het Limburgs als Nederlands weergeven.
De VVD vindt dat het de gemeente toeristisch aantrekkelijker maakt, het de volkscultuur ten goede komt en het de toeristen een gevoel geeft dat ze echt op vakantie zijn.
Tevens geeft de VVD aan trots te zijn op de Limburgse streektaal en dat wil men bij binnenkomst in onze gemeente ook uitdragen.

Lees vorig bericht

Lezing Koude Oorlog 2.0 ?!

Lees volgend bericht

Conflict RTMe en Meer Vandaag: wethouder overweegt terugvordering subsidie