Omroepruzie richt zich nu op de wethouder

De conflictsituatie tussen het bestuur van vergunninghouder RTMe en lokale media instelling Meer Vandaag richt zich nu op de verantwoordelijk wethouder van Rijswijk.

Excuses:
Rene van Druenen, voorzitter van vergunninghouder RTMe, schrijft in een mail aan wethouder van Rijswijk dat hij op de man speelt en dat hij zich snel heeft aangepast in de politieke mores van de partij voor wie hij wethouder is, Focus. Van Druenen eist nu alsnog excuses voor de wijze waarop de wethouder, in de laatste raadsvergadering, volgens hem  bewust en weloverwogen fractievoorzitter van BRUG-M, Jan Gulikers in diskrediet heeft willen brengen. Van Druenen laat verder nog weten “Mochten die excuses er niet op korte termijn komen, dan zal ik een formele klacht indienen over de door jouw gehanteerde in mijn ogen abjecte werkwijze”.

Van Rijswijk klaar met van Druenen:
Wethouder van Rijswijk laat in een brief weten dat van Druenen nadrukkelijk heeft aangegeven dat, toenmalig wethouder Gulikers, Van Druenen wel degelijk heeft gevraagd om betrokken te zijn bij de lokale omroep. Ook laat van Rijswijk weten dat hij niet de enige is die dat uit monde van van Druenen heeft gehoord, ook de ambtenaar heeft dit gehoord en opgeschreven. verder laat van Rijswijk weten “Er is diverse malen met jou en andere gesproken over de noodzaak om de rust bij de lokale omroep te laten terug keren. dat is in het belang van onze inwoners. Dat jij je niet neer kan leggen bij een unanieme oproep van de gemeenteraad betreur ik ten zeerste”. Verder laat hij nog weten “je zou kunnen overwegen om hiervoor je excuses aan te bieden aan de gemeenteraad van Meerssen, de lokale omroep en haar vrijwilligers en misschien nog wel belangrijker aan de bevolking van Meerssen die wel graag naar de lokale omroep kijken”. Aldus wethouder Van Rijswijk. Van Rijswijk laat als laatste weten dat hij klaar is met Rene van Druenen omdat hij ruzie blijft maken en steekt er daarom geen energie meer in, dit vindt hij zonde van zijn tijd, aldus de wethouder.

Ondersteuning:
Jan Gulikers laat weten dat hij alleen een suggestie heeft gedaan om van Druenen het oude bestuur te laten ondersteunen. Het oude bestuur van RTMe bevestigd dit maar laat weten dat het nooit de opdracht was dat van Druenen zelf plaats zou nemen in het bestuur. Ook geeft het oude bestuur aan dat het nooit de bedoeling is geweest dat zij allemaal zouden opstappen maar dat het bestuur alleen versterkt zou worden met aanvulling van een aantal oude bestuursleden.

Lees vorig bericht

Maastricht Heuvelland tekent Privacyconvenant Veiligheidshuis

Lees volgend bericht

Wellicht SV Meerssen – RVU verplaatst