Raadsvergadering

Op donderdag 3 maart 2016 vergadert de gemeenteraad. De volgende agendapunten zullen worden besproken:
Opening en vaststelling van de agenda
Afleggen verklaring / belofte burgerlid in raadsadviesvergadering
Benoeming wethouder
Aflegging eed /belofte en verklaring door wethouder
Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 28 januari 2016
Lijst van ingekomen stukken Raad
Begroting 2016 Stichting kom Leren
Kindcentrum Meerssen en bibliotheek Meerssen
Voorstel over voortgang realisering horeca in Proosdijschuur en beëindiging contract met BAM
Tussenevaluatie Limburg Economic Development (LED). 

Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie, Proost de Beaufortstraat 45. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

Lees vorig bericht

BRUG-M beëindigt samenwerking met van Druenen

Lees volgend bericht

Receptie Limburgs Buutekampioen Gilbert Petit