BRUG-M beëindigt samenwerking met van Druenen

De fractie en het partijbestuur van BRUG-M hebben op donderdag 25 februari besloten de samenwerking met de heer René van Druenen te verbreken en daarmee ook zijn burgerlidmaatschap van de Raadsadviescommissie definitief te beëindigen. Directe aanleiding hiervoor is het langsslepende confllict tussen Meer Vandaag en de Stichting RTMe, waarvan de heer van Druenen nog het enige bestuurslid en tevens voorzitter is. Dat laat BRUG-M weten in een officiëel persbericht.

BRUG-M geeft aan dat ze in het conflict betrokken werden terwijl de partij er geheel buiten staat.
“Vanuit de fractie was al eerder aangedrongen op het beëindigen van het bestuurslidmaatschap bij RTMe en in de raadsvergadering van januari steunde de gehele fractie een voorstel in de gemeenteraad om de heer van Druenen op te roepen zijn functie bij RTMe neer te leggen. De heer van Druenen heeft aan die oproep echter geen gehoor gegeven.” Aldus BRUG-M. Door de ontstane situatie, alsook door enkele incidenten in het afgelopen jaar waarbij de heer van Druenen betrokken was en BRUG-M negatief in het nieuws kwam, kwamen fractie en partijbestuur tot de conclusie dat het besluit om de samenwerking met hem te beëindigen noodzakelijk en onvermijdelijk is.

Rene Van Druenen geeft in een reactie aan: “Ik blijf ook voor de toekomst gaan, net zoals BRUG-M, maar nu buiten het ooit mede door mij gecreëerde warme nest van BRUG-M. Ik wens partij en fractie veel sterkte en succes met hun strijd voor een beter Meerssen!”

Als laatste laat hij nog weten “Het uit elkaar gaan van BRUG-M en mij houdt in dat ik nu de functie van voorzitter van de lokale omroep kan blijven bekleden”.

Lees vorig bericht

Thema Parels langs de Maasvallei

Lees volgend bericht

Raadsvergadering