Inwoners gemeente Meerssen zien werkelijke cijfers