Inwoners gemeente Meerssen zien werkelijke cijfers

De gemeente Meerssen haalde afgelopen week het landelijke nieuws omdat zij de hoogste OZB stijging 2016 van heel Nederland heeft. Wat de gevolgen van deze stijging zijn, konden de inwoners van de gemeente in harde Euro’s  zien op de gemeentelijke belastingaanslag, die afgelopen week op de deurmat viel. Voor velen was het schrikken nu ze de harde cijfers op papier zien staan.
Navraag bij een aantal inwoners van de gemeente Meerssen laat eenerzijds berusting zien en anderzijds strijdbaarheid. De meeste inwoners geven aan er niets meer aan te kunnen doen terwijl een kleiner deel gaat proberen kwijtschelding of vermindering van de OZB te verkrijgen.

Lees vorig bericht

Harmonie St. Caecilia Geulle Potgrondactie Geulle zaterdag 12 maart

Lees volgend bericht

Motie bestrijding overlast hangjongeren aangenomen