Van Druenen komt met nieuw initiatief, gemeente is verbaasd

Rene van Druenen start in april met een website waarop de burger terecht kan voor alle informatie over raads en advies vergaderingen.  De website gaat informatie geven over de onderwerpen die in de raadsvergaderingen aan de orde zijn geweest, inclusief alle daarbij horende en daarvoor relevante stukken. De website gaat heten gemeenteraadmeerssen.nl. 

Reden:
Van Druenen geeft aan dat je uit de besluitenlijst, zoals de gemeente die op de eigen website heeft opgenomen, als een in de lokale politiek geïnteresseerde Meerssenaar in ieder geval kan afleiden dat een raadslid in een raadsvergadering iets over een onderwerp heeft gezegd. Maar niet wat hij of zij heeft gezegd. Terwijl je, aldus van Druenen, toch mag veronderstellen dat het interessanter kan zijn dan wie er iets heeft gezegd. Van Druenen lijkt hierdoor zijn eerdere titel weer op te pakken als initiatievenmakelaar nu niet van partij BRUG-M maar van Meerssen. 

Gemeente Meerssen verbaasd:
De gemeente Meerssen heeft met verbazing kennisgenomen van het particulier initiatief. Verder laat de gemeente weten haar positie nader te beraden.

Geen medewerking van fractie PGM:
De fractie van PGM laat in een reactie weten haar bedenkingen te hebben ten opzichte van de werkelijke intenties van dhr. Van Druenen. “Immers heeft de voltallige gemeenteraad hem opgeroepen om terug te treden als voorzitter van RTMe. Tot noch toe heeft dhr. van Druenen geen gehoor gegeven aan dit democratisch appel” aldus Bjorn Molling, fractievoorzitter PGM. De recente negatieve ervaringen met Van Druenen in het medialandschap in Meerssen is voor de fractie van PGM aanleiding om geen medewerking te verlenen aan zijn initiatief. 

Vragen van PGM aan BRUG-M:
Daarnaast heeft de fractie van PGM ook haar vragen met betrekking tot de eventuele betrokkenheid van BRUG-M bij dit initiatief. zo laat de fractie weten “Onlangs heeft het partijbestuur en de fractie van BRUG-M openlijk afstand genomen van hun medeoprichter, voormalig partijvoorzitter en burgerraadslid, dhr. R. Van Druenen. Deze naam komt in het persbericht terug als initiatiefnemer van de “website van de gemeenteraad Meerssen” in de hoedanigheid van initiatievenmakelaar Meerssen. Een functie die door partij BRUG-M tijdens een politieke bijeenkomst (politieke markt) op 30 september 2014, in de Stip, in het leven is geroepen”.

Lees vorig bericht

Samenvatting halfvasten optocht 2016

Lees volgend bericht

Bestuurscentrum gesloten met pasen