Een fiets veiligere Gemeente

De Gemeente  Meerssen gaat  aan de slag met het verbeteren van de fietsroutes. Voor dit doel heeft de gemeente eerder een miljoen euro in de begroting gereserveerd. Daarbovenop komt nu nog een provinciale subsidie van 700.000 euro uit het  Provincaal Uitvoeringsprogramma Fiets.

De gemeente slaat hiermee twee vliegen in één klap door reeds gepland onderhoud aan de gemeentelijke infrastructuur met de verbeterplannen te combineren.  In eerste instantie worden verbeterplannen uitgevoerd in Bunde, Geulle en Meerssen  In het kader van het provinciaal fietsplan komt er bovendien een snelle fietsverbinding tussen Maastricht, Meerssen en Sittard-Geleen.

Werk in voorbereiding:
Plaatsen lichtmasten en aanpassen T-splitsingen fietsverbinding Bunde-Brommelen-Oostbroek.
Plaatsen lichtmasten en reconstrueren wegprofiel fietsverbinding bebouwde komgrens Geulle-Oostbroek-kruising Andreas Sauerlaan.
Rotonde Raar-Kuileneindestraat/T-splitsing Op de Beukel-Humcoverstraat.

Werk in uitvoering:
Nieuwe doorsteek fietsers kruising Hussenberg-Cruisboomveld.  
De gemeente heeft ook de wens om een ongelijkvloerse oversteek te maken bij de Fregatweg-Weerterkerkweg-Hemelboomlaan.

Wethouder Ruimte & Financiën drs Guido Houben geeft aan “Op deze manier leidt Investeren tot pure winst: voor ons milieu en de lokale economie, maar vooral ook voor de gezondheid!  Tevens zetten we op deze manier een stap naar een fietsveiliger Meerssen”

Lees vorig bericht

Genomineerde schrijfster Connie Palmen in Meerssen

Lees volgend bericht

Ringweg rond vliegveld geopend