Verkeerskundig onderzoek schoolomgeving

De realisatie van het kindcentrum heeft gevolgen voor de verkeerssituatie rond het nieuwe gebouw. Voordat de gemeente kan starten met het ontwerpen van het nieuwe kindcentrum en de inrichting van de omgeving, vindt een onderzoek plaats naar de verkeerskundige gevolgen.

Bureau Goudappel en Coffeng gaat in opdracht van de gemeente een verkeerskundig programma van eisen opstellen voor het kindcentrum.Hierin worden de uitgangspunten opgenomen ten aanzien van het verkeer voor de inrichting van de schoolomgeving.

Het bureau kijkt niet alleen naar uitgangspunten voor de directe omgeving van het kindcentrum, maar ook of er verkeersmaatregelen nodig zijn op andere plekken in dit gebied.

Lees vorig bericht

Middagwandeling in de omgeving van Wylre

Lees volgend bericht

Aangepaste openingstijden bibliotheek door verhuizing