Van Druenen geen partijlid meer BRUG-M

Partij BRUG-M laat middels een verklaring weten dat René van Druenen geen lid meer is van de partij. In hun verklaring zegt de partij het volgende: “De kwestie RTMe/MeerVandaag en de rol van dhr. van Druenen daarbij is in de afgelopen maanden diverse malen onderwerp van gesprek en berichtgeving in de media geweest. Zoals wij eerder in een persverklaring hebben laten weten heeft onze fractie naar aanleiding van die kwestie per 25 februari 2016 de samenwerking met dhr. van Druenen verbroken en is diens burgerlidmaatschap van de RAV (en daarmee ook van onze steunfractie) beëindigd.”

De partij laat verder weten: “Daarna is er blijkens enkele berichten in de media onduidelijkheid geweest over de vraag of dhr. van Druenen wel nog lid van de partij BRUG-M was/is en of hij zijn volgende acties ook in die hoedanigheid deed. Tevens werd in diverse media bericht dat dhr. van Druenen uit de partij zou zijn gezet. Derhalve de volgende mededelingen: Dhr. van Druenen is niet uit onze partij gezet; dat zou nl. een royement als lid betekend hebben en daarvan is geen sprake geweest. Wel heeft dhr. Van Druenen daags na het besluit van de fractie om de samenwerking met hem te beëindigen zelf bedankt als lid van onze partij en dus zijn lidmaatschap bij BRUG-M beëindigd.”

De acties die van Druenen onderneemt zoals de website over de gemeenteraad en de politieke markt zijn niet namens de partij en ook niet in overleg met de partij gegaan. De fractie en de partij laten weten daar volkomen buiten te staan. Zij betreuren het dat daaraan door sommige partijen getwijfeld wordt en dat door de media of personen via social media gesuggereerd wordt dat er nog steeds een relatie of samenwerking tussen BRUG-M en van Druenen bestaat. BRUG-M neemt nadrukkelijk afstand van dergelijke suggestieve en onjuiste berichtgeving.

Lees vorig bericht

SV Groot Meerssen organiseert Limburgs Kampioenschap turnen

Lees volgend bericht

Meer onrust in Zuid dan in Noord