Vleermuisexcursie: De Dellen en het Meerssenerbroek

 
In het hellingbos van De Dellen en het natuurontwikkelingsgebied Meerssenerbroek tussen Meerssen en Houthem is het lente. Overdag is er de zang van de vele vogels die druk in de weer zijn om een nestje te stichten. De nacht is voor de uilen [die nu al jongen kunnen hebben] en vleermuizen. Gaat u mee op zoek naar vleermuizen?

Door gebruik te maken van apparatuur die de ultrasone geluiden van vleermuizen op kunnen vangen, de batdetector, is het mogelijk om vleermuissoorten te horen en zelfs op naam te brengen. Dat heeft er toe geleid dat in de laatste decennia veel bekend is geworden over vleermuizen.

Vleermuizen
De onderaardse mergelgroeven in Zuid-Limburg zijn bekende vleermuisverblijfplaatsen. Door de constante temperatuur en hoge luchtvochtigheid zijn deze bij uitstek geschikt om er te overwinteren. Nu het voorjaar weer is aangebroken hebben de vleermuizen de mergelgroeven weer verlaten en maken zij zich nuttig door het veroberen van duizenden insecten, per vleermuis wel te verstaan. Bij de wandelpaden zijn ongetwijfeld gewone dwergvleermuizen te horen en boven het water van de Geul zullen met een beetje geluk watervleermuizen vliegen. Een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over vleermuizen en ze nog te zien ook.

Nachtelijke excursie
De vleermuisexcursie op donderdagavond 14 april start om 20.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Uitspanning De Nachtegaal, Gemeentebroek 6 te 6231 RV te Meerssen. De excursie is gratis en duurt ruim twee uur. In verband met de aanwezigheid van grote grazers in de natuurgebieden kunnen honden niet mee. Denk aan goed schoeisel.  

Foto Henk Heiligers

Lees vorig bericht

RVU en Meerssen gelijk, verlies Geulle, Bunde, Ulestraten

Lees volgend bericht

Meer/Sport zondag 3 april 2016