Schrijversbezoek Lieve Joris op 21 april

Kom en ontmoet schrijfster Lieve Joris in de bibliotheek op 21 april, waar zij een lezing zal geven met de nadruk op haar boek Op de vleugels van de draak. Haar boeken zijn op deze avond ook te koop bij Boekhandel De Tribune die aanwezig is met een boekentafel. Tijdens de pauze kunt u de boeken door de schrijfster laten signeren. Deze avond wordt georganiseerd i.s.m. Vrouwengilde Meerssen. Toegangskaarten zijn te koop in de bibliotheek. Vooraf reserveren kan via events@bibliotheekmeerssen.nl of 043 – 364 2411. Aanvang 19.30 uur. Entree € 5,00, voordeelmetjebiebpas € 4,00. Foto: C Li Shudi.

Voorbereidingen verhuizing
De verhuizing nadert met rasse schreden, en graag laten wij u al een beetje delen in de voorbereidingen.

In januari hebben wij van de deelnemers aan de Open Space conferentie een aantal heel bruikbare adviezen gekregen, die wij voor zover mogelijk al meenemen in de inrichting van de tijdelijke locatie. De vakkundigheid en servicegerichtheid van de bibliotheekmedewerkers en de vrijwilligers werd bijvoorbeeld erg gewaardeerd, dus ook op de Proost de Beaufortstraat gaan wij weer zorgen voor een centrale balie met een service- en advies functie.

Om de medewerkers hier meer tijd voor te bieden zetten we daarnaast ook sterk in op zelfbediening; we gaan zorgen voor een uitleenbalie voor de jeugd en een volwassenenbalie, en we maken een speciale voorziening voor het zelf afhalen van gereserveerde materialen.

Omdat de Bibliotheek een ontmoetingsplaats wil blijven gaan we weer een leestafel met een uitgebreide tijdschriftencollectie maken, en willen we zorgen voor echt lekkere koffie. Om deze ontmoetingsplaats wat eigentijdser en uitnodigender te maken, willen we nog meer interactieve kennisuitwisseling en kennisoverdracht gaan bevorderen.  We onderzoeken nog of en hoe we kantoorwerk-plekken kunnen aanbieden, bijvoorbeeld voor ZZP-ers. Dit zouden stilteplekken kunnen zijn, maar ook ruimtes om inspiratie op te doen of om samen te werken.

Doordat de nieuwe locatie een oud schoolgebouw is, gaan we de verschillende lokalen allemaal een eigen thema meegeven, zodat er verschillende werelden ontstaan. Nog meer dan nu het geval is zullen de boeken ook worden uitgestald zoals dat ook in boekwinkels gebeurt, wat nog meer uitnodigt tot kijken en lezen. We blijven ons richten op alle leeftijden, en richten ook nu weer een speciale peuterhoek in.

De informatiefunctie zullen we, meer nog dan op de Parallelweg digitaal en multimediaal inrichten. Het idee is om een infolab of media lab in te richten als eigentijds digitaal contactpunt en interactief centrum voor digitaal ontmoeten.

Ook op de nieuwe locatie zal er weer aandacht zijn voor presentaties en lezingen; vooralsnog blijft ook Stella Academia gewoon bestaan, zodat u ook deze kwalitatief hoogstaande activiteiten kunt blijven bezoeken.

De planning is nog steeds om begin mei daadwerkelijk te verhuizen. Houdt u er rekening mee dat we in de tussentijd op maandag en dinsdag gesloten zijn?

Omdat wij ook de collectie moeten herindelen met het oog op de plaatsing in de nieuwe bibliotheek, vindt u op de Parallelweg misschien niet altijd de boeken die u zoekt op de plaats waar u altijd gewend was te kijken. Vraag gerust hulp aan één van onze medewerkers als u de boeken niet kunt vinden, wij helpen u graag.

Met vriendelijke groet, Bestuur Bibliotheek Meerssen. 

Dialoogcafé Filosofie 13 april
Op woensdag 13 april wordt, i.s.m. Ontmoet Anna en Stichting Meerssen in Dialoog een Dialoogcafé georganiseerd bij Ontmoet Anna aan het Stationsplein in Meerssen. U wordt bij deze van harte uitgenodigd deel te nemen aan een inspirerend en open gesprek over het thema “Over de grens”. In een dialoog gaat het om het delen van ervaringen, verhalen en dromen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden een of meerdere dialoogtafels georganiseerd.

U kunt zich aanmelden via welkom@ontmoetanna.nl of 043 – 851 4635. Aanvang 19.30 uur. Entree € 7,50.

Activiteiten in april
April Boekenopruiming tijdens openingstijden. Afgeschreven boeken zijn te koop voor € 0,50 (romans, spannende boeken) of € 1,00 voor informatieve boeken. 

13 april Dialoogcafé ‘Over de grens’  vanaf  19.30 uur. Entree € 7,50, aanmelden via welkom@ontmoetanna.nl of 043 – 851 4635.

14 april E-books inloopspreekuur van 14.00 tot 16.00 uur – Maak kennis met het e-bookplatform van de bibliotheek waarmee u op uw pc, laptop, e-reader of tablet e-books kunt lenen! Neem uw tablet of laptop en e-reader mee! Ook op 21 april.

21 april Ivizi appmoments* van 15.00 tot 16.30 uur, met het laatste nieuws van Apple, mini-workshop, en de gelegenheid om vragen te stellen. € 5,00 incl. koffie/thee, € 7,50 indien samen met partner.

21 april Op reis met…. Lieve Joris aanvang 19.30 uur. Schrijversbezoek i.s.m. Katholiek Vrouwengilde Meerssen. Entree € 5,00, voordeelmetjebiebpas € 4,00.

22 april Tablet café – Inlopen tussen 16.00 en 17.30 uur voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Neem uw eigen tablet mee! 

Meer informatie over deze activiteiten vindt u op www.bibliotheekmeerssen.nl.

Vooraf aanmelden is gewenst bij alle activiteiten met een sterretje (*) via events@bibliotheekmeerssen.nl of 043 – 364 2411 (tijdens openingsuren). 

Nieuwe openingstijden bibliotheek:

Maandag

gesloten

Dinsdag

gesloten

Woensdag

10:00 – 12:00 uur en 14:00 – 17:30 uur

Donderdag

10:00 – 12:00 uur en 14:00 – 17:30 uur

Vrijdag

14:00 – 19:30 uur

Zaterdag

10:00 – 13:00 uur

Zondag

gesloten

Adres: Parallelweg 58, 6231 CJ Meerssen. Tel.: 043-364 2411
Website: www.bibliotheekmeerssen.nl. E-mail: info@bibliotheekmeerssen.nl

Lees vorig bericht

Eerste waarschuwingsbord Buurtpreventie onthuld

Lees volgend bericht

Thema-avond Steenbreek en Afval