Ans Bos-Van Bun ontvangt Marsna Erepenning

Wethouder Berry van Rijswijk reikte op dinsdag 26 april de Marsna-Erepenning van Verdiensten der Gemeente Meerssen uit aan mevrouw Ans Bos-Van Bun uit Meerssen. Zij kreeg de Erepenning voor oprichten van en haar werk binnen het Steunpunt Mantelzorg Zuidelijk Zuid Limburg en is actief lid van de Adviesraad Sociaal Domein.

Mevrouw Ans Bos-Van Bun richtte in 1995 het Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL op. Tot 2013 was zij bestuursvoorzitter. Het Steunpunt Mantelzorg Zuid is actief is in de regio Maastricht-Heuvelland. Het Steunpunt zorgt voor professionele mantelzorgondersteuning en de coördinatie van de intensieve vrijwilligerszorg. In 1995 begon het Steunpunt met één professionele coördinator in deeltijd en 15 vrijwilligers. In de loop der jaren groeide het Steunpunt uit tot 16 professionals en 290 zorgvrijwilligers. Inmiddels telt het Steunpunt 5500 geregistreerde cliënten. 

Mevrouw Ans Bos-Van Bun is sinds 2007 actief lid van het Adviesraad Sociaal Domein (voorheen: Wmo-platform Meerssen). Van 2007-2011 was zij lid. Sinds 2011 is zij voorzitter van de Adviesraad. Zij is een betrokken en kundig bestuurder die veel betekent in de advisering en becommentariëring van ambtelijke stukken. De transformatie van het Wmo-platform naar Adviesraad Sociaal Domein en het opzetten van de werkgroepen met betrekking tot de transities heeft zij op kundige wijze begeleid.

Verdere verdiensten:
Van 1993-2005 was mevrouw Ans Bos-Van Bun voorzitter van het Bestuur Rode Kruis afdeling Maastricht en Mergelland.

Van 1999-2004 was zij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Groene Kruis-Domicura.

Mevrouw Bos-Van Bun is lid van de Adviesraad van het CDA. 

Op 18 april 1994 werd mevrouw Ans Bos-Van Bun benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Lees vorig bericht

Nachtegaal spotten in de Grote Hegge

Lees volgend bericht

Groenlichtsurveillance nu ook in Meerssen