Gedenkteken Jo Dejong

Het is inmiddels drie jaar geleden dat Jo Dejong is overleden. Er is behoefte aan het realiseren van een blijvende herinnering aan hem als duidelijke stap in het afsluiten van het verleden. Een werkgroep van zes personen uit diverse kernen van de gemeente Meerssen heeft het initiatief genomen om een gedenkteken voor oud wethouder en raadslid Jo Dejong te realiseren.

De werkgroep wil het gedenkteken plaatsen in Waterval bij de picknickbank aan de rand van het bos tussen de huisnummers 7a en 8a aan de overkant van de weg. Een kunstenares is momenteel bezig met het maken van het gedenkteken en de omgevingsvergunning is verleend.

De totale kosten van het gedenkteken worden geraamd op ongeveer €4.500. De werkgroep vindt het een mooie gedachte dat het gedenkteken geschonken wordt door inwoners van de gemeente Meerssen.

Mensen die een financiële bijdrage willen leveren kunnen dit doen door een bedrag over te maken naar rekeningnummer NL55 RBRB 0930 6100 59 ten name van W. M. Derks. Het maakt niet uit hoeveel men geeft, alles is welkom. De werkgroep geeft aan dat wanneer er meer geld binnen dan nodig, dit schenken aan lokale goede doelen.

De onthulling van het gedenkteken is gepland op maandagavond 13 juni 2016 om 19:30 uur. Belangstellenden zijn welkom.

Wilt u meer informatie over dit initiatief dan kunt u terecht bij Wim Derks, telefoonnummer 043 3643740,of via wimelsderks@hotmail.com
 

Lees vorig bericht

TVC Star Club

Lees volgend bericht

Receptie koningen schutterij Sint Barbara