Jaarvergadering EHBOvereniging Meerssen-Bunde

Maandag 9 mei 2016 houdt de EHBOvereniging  Meerssen-Bunde haar 65e jaarvergadering. Aanvang 20.00 uur in Gemeenschapshuis ‘de Stip’.

Op de agenda staan de volgende punten:
1.  Opening door de voorzitter.
2.  Mededelingen van het bestuur.
3.  Notulen van de jaarvergadering 2015.
4.  Verslag over het jaar 2015 van de secretaris.
5.  Financieel verslag over het boekjaar 2015 door de penningmeester.
6.  Verslag van de kascontrolecommissie. Dechargeren van de penningmeester en bestuur voor het gevoerde financieel beleid.
7.  Verkiezing kascontrolecommissie.
8.  Verkiezing bestuursleden. Voorzitter Jos Riemenschneider is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar.
9.   Evenementen
10. Rondvraag.
11. Diploma uitreiking geslaagden van de EHBOcursus 2016.
12. Huldiging jubilarissen, met koffie/thee, stukje vla.
13. Sluiting.

Momenteel is er een bestuursfunctie  vacant. Leden die hiervoor interesse hebben, kunnen zich tot een kwartier voor de jaarvergadering bij een der bestuursleden opgeven.

Foto: EHBO Meerssen-Bunde

Lees vorig bericht

Meerssenaar Koen Claasens vergroot zorgen VV Bunde

Lees volgend bericht

Drie racefietsen gestolen aan de Molenveldweg