Gedenkteken Jo Dejong positief ontvangen

Er is behoefte aan het realiseren van een blijvende herinnering aan Jo Dejong als duidelijke stap in het afsluiten van het verleden. Zes personen uit diverse kernen van de gemeente Meerssen hebben een werkgroep gevormd: Harrie Jaspar, Harrie Ritterbeeks, Jacques Giesen, Jo Voncken, Niels Bosch en Wim Derks. Deze werkgroep is bezig met het realiseren van een gedenkteken voor Jo. Dit initiatief heeft geleid tot vele positieve reacties. Het kunstwerk wordt geplaatst in Waterval bij de picknickbank aan de rand van het bos tussen de huisnummers 7a en 8 aan de overkant van de weg.

De totale kosten zijn ongeveer €4.500. De werkgroep wil iedereen de mogelijkheid bieden voor het leveren van een bijdrage aan het gedenkteken. U kunt een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL55 RBRB 0930 6100 59 ten name van W. M. Derks. (Omdat de werkgroep geen rechtspersoon is, is een rekening geopend op naam van een lid van de werkgroep.) U kunt ook een enveloppe in de brievenbus doen of afgeven op de volgende adressen van leden van de werkgroep: Burg. Visschersstraat 63 Ulestraten, Humcoverstraat 96 Meerssen, Lindenlaan 25 Bunde en Waterval 2a. Komt er meer geld binnen dan nodig, dan schenken we dat aan lokale goede doelen.

De onthulling is op maandagavond 13 juni 2016 om 19:30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.
 
Nadere inlichtingen: Wim Derks, 043 364 3740, wimelsderks@hotmail.com

Lees vorig bericht

Dodenherdenking gemeente Meerssen

Lees volgend bericht

Bartholomeusmarkt mooi weer en druk bezocht