Motie om afsluiting Vliegveldweg te voorkomen

Partij BRUG-M heeft bij het College van B&W en de overige raadsleden aangekondigd dat zij in de raadsvergadering van 25 mei een motie gaan indienen met daarin het voorstel om de Vliegveldweg open te houden voor gemotoriseerd verkeer en de snelfietsroute aan de westzijde van de A2 te realiseren. De partij geeft aan dat als zij steun van andere partijen krijgen het huidige plan van het college de prullenbak in kan.

Het plan om de Vliegveldweg af te sluiten voor gemotorisseerd verkeer zorgt voor behoorlijk wat ongenoegen bij inwoners en omwonende. Tijdens de inloopavond van dinsdag 10 mei lieten zij in groten getale de gemeente weten dat dit geen goed plan is. De belangstellende zien liever dat deze weg niet wordt afgesloten.

Lees vorig bericht

Basisschool de Triangel is het zat en gaat protesteren

Lees volgend bericht

Ochtendwandeling van Nijswiller naar Orsbach