Wandeltocht geef Vaes-Hart-elt zijn Hart terug

Op zondag 22 mei a.s. organiseert de Stichting Vrienden van Vaeshartelt, samen met de vrijwilligers die al bijna 2 maanden in staking zijn, een wandeltocht naar Vaeshartelt, om Vaeshartelt symbolisch ‘zijn Hart terug te geven’. De wandeltocht start om 11 uur op het parkeerterrein van NS-station Maastricht-Noord en eindigt om 12 uur op Buitenplaats Vaeshartelt met de symbolische plaatsing van het ‘Hart van Vaeshartelt’ . De tocht voert door de schitterende Beukenlaan en door het Sterrenbos. Het belooft een fleurige tocht te worden met veel kleur en muziek.

De Stichting Vrienden van Vaeshartelt is blij dat de plannen van directie en bestuur van de Buitenplaats om een camping met zwembad aan te leggen, kennelijk van de baan zijn. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Vaeshartelt heeft zich in het afgelopen jaar al geprofileerd als een budgethotel d.w.z. dat de hotelkamers tegen veel te lage prijzen worden aangeboden. Dat zo’n ‘business model’ niet werkt blijkt uit het feit, dat zelfs een 85%- bezetting niet leidt tot positieve resultaten. En dat wordt alleen maar erger met het plan voor de zogenaamde ‘familiekamers’.

Ook is te verwachten dat de investeringskosten van deze ‘familiekamers’ niet opwegen tegen de opbrengsten. Het is de bedoeling om in de Oostvleugel ongeveer 100 slaapplaatsen middels stapelbedden te realiseren. De Oostvleugel – het oudste gedeelte van het monument uit 1739 – is naar zijn aard voor deze bestemming volledig ongeschikt en zal onherstelbare schade ondervinden van de hiervoor noodzakelijke verbouwing. Natuurlijk kost het ‘duurzaam in stand houden van het landgoed’ geld. Daarvoor is een deugdelijke exploitatie nodig: met een low budget exploitatie lukt dat niet. Maar vooral zijn daarvoor de expertise en het gevoel en het maatschappelijk draagvlak van de omgeving nodig die verdwijnen als Vaeshartelt de aangezegde ontslagen doorzet en zijn vrijwilligers tegen zich in het harnas jaagt.

Daarom blijft de Stichting Vrienden van Vaeshartelt ijveren tegen de plannen die onherroepelijk de teloorgang van Vaeshartelt inleiden en tegen het ontslag van de medewerkers die de erfgoed-expertise en de maatschappelijke verbindingen van Vaeshartelt representeren. En voor een Vaeshartelt met zijn vertrouwde uitstraling en identiteit. Inmiddels hebben al ongeveer 1.400 mensen hun adhesie betuigd met het programma van de Stichting Vrienden van Vaeshartelt. De Vriendenstichting heeft veel goede en waardevolle ideeën hoe Vaeshartelt tot een rendabele exploitatie van het landgoed kan komen. Zij wil daarover verder in gesprek met het bestuur van Vaeshartelt, hetgeen tot nu toe niet is gelukt.

Lees vorig bericht

De bibliotheek gaat open!

Lees volgend bericht

Vind u dat de gemeente Meerssen haar burgers over het algemeen voldoende informeert?