College wil plannen snelfietsroute herzien

Het college van B&W heeft n.a.v. de inloopbijeekomst en de weerstand van burgers over de plannen van de snelfietsroute besloten om te proberen het plan te herzien.

Inloopbijeenkomst:
Tijdens een inloopbijeenkomst op 10 mei heeft het projectteam Snelfietsroute de plannen  toegelicht voor realisatie van een snelfietsroute voor het traject Sittard-Geleen – Beek – Meerssen – Maastricht. Tijdens de bijeenkomst bleek er sprake te zijn van een onverwacht grote opkomst. Met name het voornemen om de Vliegveldweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer blijkt op weerstand te stuiten bij met name inwoners van Ulestraten.

Afsluiting Vliegveldweg:
Het college van B&W neemt dit signaal zeer serieus. Inmiddels is met het projectteam Snelfietsroute besproken, dat volledige afsluiting voor de gemeente niet wenselijk is. Met het projectteam Snelfietsroute en Maastricht Bereikbaar is afgesproken, dat zij op korte termijn de mogelijkheden wat betreft traject Meerssen (opnieuw) tegen het licht zullen houden (oostvariant =Vliegveldweg en westvariant= Hoolhuis). De resultaten hiervan zullen tijdens een openbare bijeenkomst met de inwoners worden besproken. 

Raadsvergadering 8 september 2016:
Het streven van het college is om tijdens de raadsvergadering van 8 september een definitief voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming over het te realiseren traject van de snelfietsroute binnen de gemeente Meerssen. Uiteindelijke realisatie van de hele snelfietsroute hangt af van besluitvorming door de stuurgroep Maastricht Bereikbaar op 22 september 2016.

Lees vorig bericht

Knastercross 2016 gaat door, maar wel in een andere opzet

Lees volgend bericht

Sprookjestocht scoutingroepen