Anjeractie is geven aan cultuur in de buurt

De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In de week van zondag 29 mei tot en met zaterdag 4 juni gaan duizenden collectanten in Nederland met de collectebus op pad om een bijdrage te vragen voor cultuur.

Leden van verenigingen die zich bezighouden met cultuur mogen collecteren voor de Anjeractie. Dit zijn leden van bijvoorbeeld koren, harmonieën, fanfare- en brassbands, dans- en toneelverenigingen, majorettekorpsen, etc. De helft van de opbrengst mag de collecterende vereniging houden voor de eigen verenigingskas. Voor Moorveld en Geulle is dit Harmonie St. Caecilia Geulle. De andere helft komt ten goede aan de vele culturele projecten in de provincie waar de opbrengst is opgehaald.

Cultuur is een belangrijke, bindende factor in de samenleving. Vanwege de overheidsbezuinigingen moet de zelfredzaamheid in de cultuursector vergroot worden. Juist nu is er behoefte aan uw steun. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie ondersteunt het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten. Zo draagt het Cultuurfonds bijvoorbeeld bij aan de aanschaf van kostuums en decors voor plaatselijke muziek- en theatergezelschappen; restauratie van monumentale kerken en educatieprojecten op het gebied van natuurbehoud.

We waarderen uw gift aan onze collectant.
 

Lees vorig bericht

College wil plannen snelfietsroute herzien

Lees volgend bericht

Sportdag SV Meerssen kent nu mooi weer