Gemeente start met energieloket

De gemeente Meerssen gaat, samen met nog 17 andere zuid-Limburgse gemeenten waaronder Sittard-Geleen, starten met een energieloket. Bij dit loket kunnen bewoners van koopwoningen terecht met vragen over het verduurzamen van hun koopwoning. Ook kan men er terecht met vragen over het levensloopbestendig maken van de koopwoning zodat bewoners, al dan niet met zorg aan huis, langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Bij dit energieloket horen ook energiecoaches die mensen helpen met kleine aanpassingen in huis. Deze energiecoaches zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die op deze manier weer kunnen integreren op de werkvloer.

Als blijkt dat er grotere aanpassingen nodig zijn aan de woning dan biedt de gemeente een mogelijkheid om geld te lenen aan de bewoners.
Het geld hiervoor is beschikbaar gesteld door de Provincie Limburg. In het kader van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)

Lees vorig bericht

Raadsvergadering 25 mei: LPO Meerssen of Meer Vandaag & Gymzaal Ulestraten

Lees volgend bericht

Onthulling gedenkteken Jo Dejong