Gemeenteraad kiest unaniem voor Meer Vandaag als lokale omroep

Tijdens de raadsvergadering woensdag 25 mei heeft de gemeenteraad unaniem uitgesproken de zendmachtiging per augustus 2016 te gunnen aan Meer Vandaag. Het advies gaat donderdag naar het commissariaat voor de media. Het commisariaat neemt de eindbeslissing, maar laat hier het advies van de gemeenteraad zwaar meewegen.

De gemeenteraad had de keuze uit twee partijen: LPO Meerssen (het vroegere RTMe) of Meer Vandaag (die vanaf oktober 2015 de uitzending op tv en radio verzorgen).

Enkele reacties van partijen:

BRUG-M:
Het belangrijkste argument voor BRUG-M om het raadsvoorstel te steunen is dat het voor hun onduidelijk is of LPO de taak kan uitvoeren, aldus raadslid Sjraar Hovens.
BRUG-M geeft aan het van wezenlijk belang te vinden dat er een representatief PBO, Beleids Bepalend Orgaan, moet komen. Met mensen die een sterke binding hebben met het publiek waar de omroep zich op richt.
Het PBO moet toezicht houden op de uitvoering van het programmabeleid.
BRUG-M wilt graag in januari 2017 geïnformeerd worden over de samenstelling van het PBO.

Focus:
Jammer dat het zo heeft moeten lopen en ook jammer dat samen tot een oplossing komen niet mogelijk bleek, dat is wat Ingmar Wagenaar van partij Focus aangaf in hun verklaring.
“Meer Vandaag is een mooie club vol enthousiaste vrijwilligers, het is tijd dat de rust wederkeert in Meerssens medialand” Aldus Ingmar Wagenaar.

PGM:
Bjorn Molling van PGM “We hebben de afgelopen periode zelf kunnen zien wat er achter Meer Vandaag zit, goede enthousiaste vrijwilligers die zelfs buiten Meerssen complimenten krijgen voor hun werk”

KIJK!!!:
Laura Scheepers van KIJK!!! sprak de voorkeur uit voor Meer vandaag. Hierbij heeft de partij wel enkele kanttekeningen. KIJK!!! wilt graag dat Meer Vandaag in hun werkwijze meer oog voor kwaliteit heeft en zich professioneel doorontwikkeld.
Kijk!!! wilt een gedegen businessplan en een stevig, representatief PBO. Waardoor er een volledig onafhankelijke omroep kan ontstaan.

VVD:
“Hoog tijd dat er een einde komt aan de klucht rondom de Lokale Omroep in Meerssen” dat zei René van Beekum van de VVD. De VVD-fractie betreurt het dat het Commissariaat voor de Media niet heeft ingegrepen bij het onvermogen van twee partijen om te komen tot samenwerking.
De VVD vind tevens dat de portefeuillehouder, wethouder Van Rijswijk, zich integer en met volle overtuiging heeft ingezet tot het doorgang vinden van de uitzendingen.

CDA:
Het is een goed voorstel, het had wat het CDA betreft een hamerstuk mogen zijn, aldus Agnes Jonkhout.
Het CDA sprak tevens met volle overtuiging de waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers van Meer vandaag en is blij dat er nu een einde komt aan de hele kwestie rondom ja/nee en zwart/wit.

Wethouder van Rijswijk gaf in zijn betoog aan dat hij het fijn vind dat alle fracties eensgezind dit besluit hebben genomen.
Hij heeft er alle vertrouwen in dat er een goed en kundig PBO zal worden gevormd bij Meer vandaag. Tevens zegde hij toe dat hij in januari 2017 de raad op de hoogte zal stellen van het gevormde PBO.
“Ik heb me ingezet voor een grote groep gedreven vrijwilligers” Aldus van Rijswijk.

Lees vorig bericht

Onthulling gedenkteken Jo Dejong

Lees volgend bericht

SV Meerssen – VC Vlissingen eindstand 1-2