Huub Curvers gehuldigd

Na de Sacramentsprocessie is Huub Curvers gehuldigd met het feit dat hij 30 jaar lid is van schutterij Sint Barbara. Oorspronkelijk zou de bijbehorende oorkonde, medaille en speld uitgereikt worden door Ger Koopmans voorzitter van de Limburgse schuttersfederatie.  Zijn taak werd overgenomen door Burgemeester Clermonts-Aretz. Zij sprak de jubilaris toe en speldde hem de bondsmedaille op en kreeg hij een bloemetje, dat de jubilaris spontaan doorgaf aan zijn vrouw Annie. Na het officiële gedeelte schudde iedereen Huub Curvers de hand en zijn ze nog lang bij elkaar geweest om dit heugelijke feit te vieren.

Lees vorig bericht

Streetcoaches in Meerssen

Lees volgend bericht

LPO Meerssen reageert en dient klacht in