LPO Meerssen reageert en dient klacht in

LPO Meerssen reageert naar aanleiding van het unanieme advies om Meer Vandaag de zendmachtiging te gunnen vanaf augustus 2016. Voorzitter van LPO Meerssen, Rene van Druenen laat weten aan Meer Vandaag: “Hierbij feliciteer ik jullie met het gisteren unaniem door de Meerssense gemeenteraad overgenomen voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om het Commissariaat voor de Media te adviseren om de zendmachtiging voor de lokale omroep in Meerssen na het aflopen van de huidige zendmachtiging in augustus toe te kennen aan Meer Vandaag. Hoewel deze stap op zich een logisch vervolg is op eerdere door het gemeentebestuur gezette stappen, moeten de afgelopen weken voor jullie toch wel spannend zijn geweest. Je weet immers maar nooit of een gemeenteraad bereid is om bijvoorbeeld nog langer de wet te blijven negeren”.

Het zou hierbij volgens van Druenen gaan om het overtreden van de mediawet, het negeren van Agentschap Telecom, het niet uitkeren van de subsidie, het negeren van aangiftes en onbetaalde facturen aan Meer Vandaag.

Klacht tegen het College van B&W:
De voorzitter van LPO Meerssen heeft een klacht ingediend tegen het college en in het bijzonder tegen wethouder Berry van Rijswijk. Hij dient deze klacht in op grond van de ‘Beleidsregels Intern klachtrecht 2007’. De reden voor de klacht is onder andere dat wethouder van Rijswijk, volgens van Druenen, uitspraken heeft gedaan die volkomen uit de lucht gegrepen zijn. Ook de bewering van de wethouder dat oud-wethouder Gulikers van Druenen zou hebben binnengehaald om in het bestuur te stappen van RTMe, is volgens hem nooit zo gezegd. Omdat de wethouder namens het college spreekt is dit voor van Druenen de reden, om een klacht tegen het hele college in te dienen.

Lees vorig bericht

Spannend in de Bieb

Lees volgend bericht

Verenigingen en zwembad Geulle presenteren zich