Onthulling gedenkteken Jo Dejong

Op maandagavond 13 juni 2016 om 19:30 uur wordt in Waterval bij de picknickbank aan de rand van het bos tussen de huisnummers 7a en 8 een gedenkteken voor Jo Dejong onthuld. Het is een kunstwerk van Maria Stams. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Het gedenkteken is in goed overleg met de nabestaanden van Jo gerealiseerd door een werkgroep van zes personen uit diverse kernen van de gemeente Meerssen: Harrie Jaspar, Harrie Ritterbeeks, Jacques Giesen, Jo Voncken, Niels Bosch en Wim Derks.

Voor de financiering is geen subsidie aangevraagd, maar is een bankrekening geopend waarop mensen een bijdrage kunnen storten: NL55 RBRB 0930 6100 59 ten name van W. M. Derks. (Omdat de werkgroep geen rechtspersoon is, is een rekening geopend op naam van een lid van de werkgroep.) Het benodigde bedrag is nog niet helemaal binnen. Daarom kunt u nog een bijdrage overmaken. U kunt ook een enveloppe in de brievenbus doen of afgeven op de volgende adressen van leden van de werkgroep: Burg. Visschersstraat 63 Ulestraten, Humcoverstraat 96 Meerssen, Lindenlaan 25 Bunde en Waterval 2a. Komt er meer geld binnen dan nodig, dan schenken we dat aan lokale goede doelen.

Nadere inlichtingen: Wim Derks, 043 364 3740, wimelsderks@hotmail.com
 

Lees vorig bericht

Pas op voor nep-medewerkers Wonen Meerssen

Lees volgend bericht

Zondageditie van Speed & Sound Fest helemaal afgelast