Herindeling moet geen doel op zich zijn

Herindeling moet geen doel op zich zijn. Dit stelt burgemeester Clermonts in een interview gegeven bij Meer TV. De aanleiding voor deze uitspraak is: de bekendmaking van de gemeentes Meerssen en Valkenburg aan de Geul,  dat zij willen onderzoeken of zij in de toekomst bestuurlijk gaan samenwerken. Dit willen de colleges uit ambitie met elkaar gaan onderzoeken. De verkennende gesprekken zijn een eerste opmaat, aldus de burgemeester. Om de vraag voor een onderzoek te formaliseren zal er een stuk naar de raad gestuurd worden, waarin het College  de goedkeuring vraagt om dit onderzoek te mogen en kunnen uitvoeren.

Gesprek met politieke partijen:
Om ervoor te zorgen dat de berichten over het onderzoek tot samenwerking via andere kanalen naar buiten zouden komen heeft er een gesprek plaatsgevonden met de fractievoorzitters van de politieke partijen in Meerssen. Tijdens dit gesprek is de situatie uitgelegd en aangegeven dat de gemeente een verklaring naar buiten zou brengen.

Toekomstgericht:
De opdrachten die gemeentes van het Rijk en de provincie krijgen zorgen ervoor dat gemeentes toekomstgericht dienen te zijn in een diensten vernieuwende samenleving. Samenwerking en mogelijke herindeling kan hiervan een gevolg zijn. Burgemeester Clermonts vindt het belangrijk dat er in zo’n onderzoek recht gedaan dient te worden aan de inwoners van de kernen Geulle, Bunde, Meerssen, Rothem en Ulestraten. De kernen blijven de kernen, aldus de burgemeester. Het bestuurlijk landschap en de opgaves waarvoor een College staat, is dat een College en ook de Burgemeester vanuit ambitie naar de toekomst moet kijken en zorgen dat de inwoners van Meerssen goed bediend worden.

Burgers reageren wisselend:
Navraag bij de burgers op straat levert op dat er wisselend gereageerd wordt op een mogelijke herindeling met de gemeente Valkenburg aan de Geul. De reacties zijn van: we kunnen beter bij Maastricht gaan, Meerssen moet Meerssen blijven, Valkenburg is ook goed.

Lees vorig bericht

Jubileum Maurice Schmets

Lees volgend bericht

Last van water én droogte