Geen 31 maar 50 assielzoekers met status moeten gehuisvest worden

De gemeente Meerssen moet in 2016, 50 statushouders, woonruimte aanbieden binnen de gemeentegrenzen van Meerssen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het probleem doet zich echter voor dat de gemeente Meerssen deze woonruimte in de sociale huursector niet heeft. Daarnaast zijn er woningzoekende in de gemeente die ook recht hebben op een woning.

Woningzoekende en statushouders:
In een reactie op TV geeft Burgemeester Clermonts aan dat zij begrip heeft voor beide situaties en het kan niet  zo zijn dat 50 statushouders boven aan de wachtlijst voor een sociale woning staan en dan pas de woningzoekende van de eigen gemeente. Zij geeft aan dat het geen goede zaak is om een wijk te belasten met de komst van statushouders en dat dit ook niet goed is voor de statushouder zelf. Zij is voor spreiding over alle kernen.

Oplossing voor het probleem:
Er moet een oplossing komen voor dit probleem en de burgemeester roept, particulieren op om hun woning, wanneer deze te huur aangeboden wordt, ter beschikking te stellen, waarbij de gemeente Meerssen en de woningcorporaties de aanbieders meehelpen bij de contractuele en de juridische kant van verhuur.

31 vluchtelingen deze maand nog huisvestigen:
Eerder meldde RTL Nieuws dat dit er deze maand nog 31 vluchtelingen gehuisvestigd dient te worden. Dit klopt volgens de burgemeester niet, over het gehele jaar zijn dit er 50.

Lees vorig bericht

RVU nieuws

Lees volgend bericht

Jan Bosch nieuwe voorganger Stem van de Goede Herder