Last van water én droogte

Afgelopen tijd hebben we er mee te maken gehad: veel en langdurige neerslag. Dit zorgt voor extra wateroverlast. Borrelende toiletten, straten die blank staan, ondergelopen kelders, milieuvervuiling, vuil rioolwater in sloten én onnodige zuivering van schoon regenwater; het wordt meer regel dan uitzondering als we niet ingrijpen.

Daarnaast kennen we periodes van langdurige droogte met als gevolg verdorde tuinen en akkers. Maar ook percelen die weken lang blank staan omdat het dagenlang blijft regenen. Omdat het grondwater de komende jaren verder zal dalen, helpt het om na te denken over oplossingen. Wateroverlast en watertekort kun je vaak met eenvoudige middelen oplossen. Maak je tuin Waterklaar en ga anders om met regenwater. Gemeenten en waterschappen, nemen allerlei maatregelen om wateroverlast in woonwijken te voorkomen. Want ook al heb je zelf (nog) geen wateroverlast of last van droogte in je tuin, de afvoer van jouw water heeft wel degelijk invloed op de wateroverlast bij anderen in je wijk. Vooral in de lagergelegen delen. Alleen door met z’n allen anders om te gaan met regenwater kunnen we problemen voorkomen en besparen op kosten. Maak de goten zelf schoon, dump geen tuinafval in de waterlopen, schaf een regenton aan en ga je tuin ontstenen! Zaag je regenpijp door zodat het regenwater niet massaal afgevoerd wordt en de rioleringen overbelast worden en dus bij ophoping door je eigen wc naar boven komt. 

De campagne Waterklaar is een initiatief om samen met de inwoners, nu en in de toekomst, wateroverlast te voorkomen, problemen van verdroging te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren. De aandacht ligt bij Waterklaar nadrukkelijk op de noodzaak van samenwerking tussen overheden en inwoners. Meer informatie en watertips zijn te vinden op www.waterklaar.nl en via twitter @WaterpanelNoord

Milieudefensie Meerssen
043 3643740

Lees vorig bericht

Herindeling moet geen doel op zich zijn

Lees volgend bericht

Geen 31 maar 50 assielzoekers met status moeten gehuisvest worden