Gevers bijdrage gedenkteken Jo Dejong bedankt

Meer dan 200 mensen waren ondanks het regenachtige weer aanwezig bij de onthulling van het gedenkteken voor Jo Dejong op maandagavond 13 juni 2016 in Waterval. Het was een indrukwekkende bijeenkomst. Het kunstwerk is in goed overleg met de nabestaanden van Jo gemaakt door Maria Stams. De realisatie kwam tot stand door een werkgroep van zes personen.

Jo was een man van het volk. Wij zijn dan ook blij dat we kunnen meedelen dat de financiering van het gedenkteken rond is door de gaven van al die mensen die Jo zo dierbaar waren. Wij ontvingen meer dan 150 bedragen van personen, echtparen, gezinnen, verenigingen, bedrijven en andere organisaties. De werkgroep en de nabestaanden van Jo willen iedereen heel hartelijk bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de realisering van dit gedenkteken. Jo is niet vergeten!
 
Wim Derks, 043 364 3740, wimelsderks@hotmail.com

Lees vorig bericht

Smul tocht CV de Aanhawwersj

Lees volgend bericht

Subsidie voor verenigingen, stichtingen en clubs gaat veranderen