Subsidie voor verenigingen, stichtingen en clubs gaat veranderen

Het ontvangen van subsidie zoals de meeste verenigingen, stichtingen en clubs gewend zijn, gaat veranderen. Verantwoordelijk wethouder Van Rijswijk komt met een herijkt subsidiebeleid waar de afgelopen 5 jaar aan is gewerkt. De opdracht was in 2019 een kleine 63.000 euro te besparen. Volgens van Rijswijk gaat dat met het nieuwe subsidiebeleid ook lukken en is de ” kaasschaafmethode”, zoals eerder voorgesteld, verlaten.

Toekomstbestendig:
In de toekomst zal het niet meer vanzelfsprekend zijn dat een organisatie een bepaald bedrag ontvangt. Zo zullen de meeste koren, toneelverenigingen en schildercursussen geen gemeentelijke bijdrage meer ontvangen. Ook kerkelijke en politieke organisaties zullen geen subsidie meer tegemoet mogen zien. Verder zijn diverse criteria die de hoogte van de subsidie bepalen zoals: ledenaantal (waarbij jeugdleden dubbel tellen) en toekomstbestendigheid van een organisatie. In het voorstel staat verder beschreven dat verenigingen met minder dan 20 leden sowieso niet meer in aanmerking komen voor subsidie. Dit geldt ook voor verenigingen die in het verleden al minder dan 250 euro aan subsidie ontvingen.

Minder structurele subsidie:
In de toekomst zullen organisaties creatief en innovatief moeten zijn om in aanmerking te komen voor extra subsidie. Van Rijswijk vindt dat het niet vanzelfsprekend moet zijn dat er zomaar geld wordt gegeven; een zeker maatschappelijk belang zal aangetoond moeten worden. Om het verenigingsleven te prikkelen, zal ze moeten komen met bepaalde plannen om bijvoorbeeld meer jeugdleden binnen te halen; pas dan maken ze kans op een extra bedrag.

Overgangsperiode:
Om het verenigingsleven te laten wennen aan het nieuwe beleid is gekozen voor een overgangstermijn van 3 jaar waarbij de subsidie steeds met eenderde deel wordt afgebouwd. Verder is de uiterste aanvraagdatum verplaatst van 1 april naar 1 juli.

Gemeenteraad:
Het hele plan moet eerst nog goedgekeurd moeten worden door de raad. Dit zal gebeuren in de raadsvergadering van 6 oktober.

Lees vorig bericht

Gevers bijdrage gedenkteken Jo Dejong bedankt

Lees volgend bericht

SMHO steunt Roemenen in project voor zuiver drinkwater