Reactie gemeente n.a.v. noodweer

De gemeente Meerssen heeft n.a.v. het noodweer van donderdag 23 juni laten weten dat de medewerkers Openbare Werken op dit moment met alle beschikbare middelen bezig zijn om de openbare ruimte te controleren. Ze zorgen ervoor dat wegen weer begaanbaar worden, omgevallen bomen en afgebroken takken worden opgeruimd en wateroverlast in de openbare ruimte wordt verholpen. Poetsen en de straten netjes maken is van latere orde, aldus de gemeente.

Melding bij schade:
Voor meldingen over wateroverlast in de openbare ruimte, omgevallen bomen, afgebroken takken, modderoverlast etc kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum: telefoon 14 043. Voor schademeldingen aan eigendommen dient er contact op genomen te worden met uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Lees vorig bericht

Noodweer treft Meerssen

Lees volgend bericht

Ronny Crommen nieuwe trainer RVU gepresenteerd