Excursie Groeve ’t Rooth

Op zaterdag 9 juli organiseert Stichting het Limburgs Landschap een excursie in groeve ’t Rooth bij Bemelen. Het is één van de weinige groeves waar nog mergel wordt gewonnen. In tegenstelling tot voorafgaande jaren is groeve ’t Rooth alleen nog toegankelijk tijdens publieksexcursies van Stichting het Limburgs Landschap. 

Groeve ’t Rooth is uniek; natuurontwikkeling en mergelwinning gaan hier hand in hand. Aansluitend aan die mergelwinning wordt de groeve heringericht en dat heeft geleid tot een uniek natuurlandschap dat inmiddels de status Beschermd Natuurmonument draagt.

Unieke natuur
Het heringerichte gedeelte van Groeve ’t Rooth is na de mergelafgraving uitgegroeid tot een uniek gebied, waar voor Nederland zeldzame planten- en diersoorten zich bijzonder goed hebben ontwikkeld. De geelbuikvuurpad is daar het bekendste voorbeeld van. Flora en fauna krijgen dan ook alle ruimte om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen. Een kudde wilde geiten en enkele Koniks zorgen voor de natuurlijke begrazing van ‘t Rooth.

Welkom
Op zaterdag 9 juli organiseert Stichting het Limburgs Landschap een excursie in Groeve ’t Rooth om 10.00 uur. Aanmelden is verplicht via www.limburgs-landschap.nl/agenda [Let op:  vol=vol; op de website vindt u ook de routebeschrijving].

Foto Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.

Lees vorig bericht

College steunt initiatief G Team

Lees volgend bericht

Onderzoek tevredenheid WMO clienten