Partij FOCUS stelt vragen over noodweer

Het noodweer dat afgelopen week over de gemeente trok heeft voor veel wateroverlast gezorgd in alle kernen. Naar aanleiding hiervan heeft Partij FOCUS vragen gesteld aan het College van B&W.

Zo wil de partij onder andere weten welke maatregelen er inmiddels genomen zijn om deze overlast zoveel mogelijk te beperken en welke maatregelen de bewoners op de korte termijn nog kunnen verwachten.
Ook wil de partij weten of er periodieke overleggen plaatsvinden met Waterschappen en andere partijen en of het college van plan is bewonersbijeenkomsten te organiseren.

Lees vorig bericht

Onderzoek tevredenheid WMO clienten

Lees volgend bericht

Extra lang en veel lenen in de zomer !