Geen plaatsnaamborden met dialectnamen kernen

Het College van B&W heeft in de kaderbrief de gemeenteraad voorgesteld om geen plaatsnaamonderborden te plaatsen. De kosten van deze onderborden zijn niet reeel ten opzichte van de begroting van 2017. 

Voorstel VVD:
De VVD had in de raadsvergadering van februari een voorstel ingediend om te laten onderzoeken of het mogelijk was tweetalige plaatsnaamborden te plaatsen ter vervanging van de huidige plaatsnaamborden. Dit zou gebeuren met onderborden.

Hoge kosten:
Tijdens de begrotingsvergadering over 2016, is door wethouder Houben aangegeven dat 2017 een financieel moeilijk jaar zou worden. Daarom het voostel om de onderborden met de dialectnamen voorlopig niet te plaatsen.

Lees vorig bericht

Thuiskienen Vrienden van de Basiliek

Lees volgend bericht

Nieuwe exploitant Maastricht Aachen Airport