Oproep voor deelname aan activiteiten Bejaardenvereniging St. Martinus te Geulle 2016-2017

De bejaardenvereniging St. Martinus telt momenteel 180 leden. Onze activiteiten vinden plaats in de “ Kleiaove”  Andreas Sauerlaan 11  6243CC Geulle. Tel. 043-3646199.  Wie kunnen er lid worden?
 
Alle personen die niet meer aan het arbeidsproces deel nemen. Dit zijn personen die door Pensionering, Vut en WAO een gedeelte van hun vrije tijd zinvol willen invullen. Geldt mede ook voor de partnerleden. Activiteiten 2016. Dinsdag 15 maart Paasviering + Jaarvergadering. Donderdag 17 maart Bloemschikken. Woensdag 1juni Jaarlijks uitstapje. Zaterdag 24 september Feestmiddag + huldiging Jubilarissen. Zaterdag 1 oktober Dag van de Ouderen. Zondag 13 november H. Mis voor levende en overleden leden. Dinsdag 13 december Kerstviering. Donderdag 15 december Bloemschikken. December Kaarttoernooi?   Iedere week vanaf Vrijdag 2 september 13.45 tot 16.00 uur Koersballen.  Maandag 5 september 14.30 tot 16.30 uur Volksdansen. Maandag 5 september 13.00 tot 18.00 uur oefen Biljarten.  Dinsdag 6 september 13.00 tot 18.00 uur competitie Biljarten. Woensdag 7 september 10.15 tot 11.15 uur Gymnastiek.  Woensdag 7 september 13.45 tot 18.00 uur Kaart competitie.   Donderdag 8 september 13.00 tot 18.00 uur oefen Biljarten.  Vrijdag 9 september  13.00 tot 18.00 uur competitie Biljarten. 

Voor de meeste deelnemers aan deze activiteiten heeft de zomer periode reeds te lang geduurd. Nogmaals een oproep aan de personen die er over denken, om aan een of meerdere activiteiten deel te nemen.  Kom op zijn minst een keer kijken en luisteren, hoe het een en ander in zijn gang gaat. 

De contributie bedraagt € 12,50 euro per jaar per persoon. Buiten de Gemeente Meerssen is dat € 18,50 euro per jaar per persoon.  Presteren, staat niet op de eerste plaats, wel het bewegen en de sociale kontakten die U hiermee zult onderhouden, hopelijk gezond en wel, tot ziens in de “ Kleiaove “. Voor informatie en aan meldingen kunt U terecht bij het Bestuur.

Voorzitter: Sjef Janssen 3645320.Secretaris: Frans Simonis 3646542.Penningmees: Hub Pluis 3641350
 

Lees vorig bericht

Meer Vandaag krijgt zendmachtiging voor komende 5 jaar

Lees volgend bericht

Motie graffiti aangenomen