Stichting LPO maakt bezwaar

Eerder werd al bekend dat het Commissariaat van de Media besloten heeft de zendmachtiging voor de lokale omroep toe te wijzen aan Meer Vandaag. René van Druenen, voorzitter van LPO, is het niet mee eens en heeft bezwaar ingediend. Zowel Meer Vandaag als LPO Meerssen hadden een aanvraag ingediend voor de zendmachtiging.

Zendmachtiging naar Meer Vandaag:
Het Commissariaat van de Media heeft, na het inwinnen van advies bij de gemeente, toen besloten de zendmachtiging te gunnen aan Meer Vandaag.

Van Druenen niet eens met aanstelling:
Van Druenen is het hier niet mee eens en beroept zich op de wet waarin staat dat een gemeente zich niet mag bemoeien met een lokale omroep, wat volgens hem wel gebeurd is. Het Commissariaat van de Media heeft nog geen besluit genomen over het ingediende bezwaar.

Lees vorig bericht

Kroetwusj gemaakt en uitgereikt

Lees volgend bericht

Meer FM weer in de ether