Kunstgras, gezondheid en milieu

Is kunstgras op sportvelden gevaarlijk voor je gezondheid? Mogelijk krijg je er kanker van, maar er is nog zeer weinig onderzoek gedaan naar het gezondheidsrisico van kunstgras. De rubberen korrels, die als ondergrond voor kunstgras worden gebruikt, bestaan uit vermalen autobanden en die bevatten zware metalen die mogelijk kankerverwekkend zijn. In de rubberen korrels zit lood, kwik en arsenicum, benzeen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Er komen fijne stukjes plastic vrij die het oppervlaktewater verontreinigen. Is het verantwoord kunstgrasvelden aan te leggen zolang nog niet duidelijk is hoe schadelijk die zijn voor gezondheid en milieu? 

Milieudefensie Meerssen
meerssen@milieudefensie.nl 043 3643740

Lees vorig bericht

SV Meerssen

Lees volgend bericht

Minder inbraken