BRUG-M stapt naar de Nationale Ombudsman

De fractie van BRUG-M heeft bekend gemaakt dat zij naar de Nationale ombudsman gaan. Zij nemen deze stap omdat de fractie vindt dat zij niet naar behoren antwoord hebben gekregen op vragen aangaande budgetoverschrijding van €200.000 bij de renovatie van de sporthal. De fractie BRUG-M heeft eerst een motie ingediend en schriftelijke vragen hierover gesteld aan het College van B&W, maar het College weigerde deze vragen te beantwoorden, aldus BRUG-M. De fractie stelt zich de vraag of de coalitiepartijen, PGM, Focus, VVD, iets te verbergen hebben of met welk openbaar belang beantwoording van de vragen in strijd zouden zijn.

De fractie is uitermate teleurgesteld in de houding van het college in deze en begrijpt ook niet dat de andere partijen in de gemeenteraad dit laten gebeuren zonder enig commentaar.

De Nationale ombudsman is een onafhankelijke functionaris die klachten over onbehoorlijk overheidsoptreden behandelt.

Lees vorig bericht

Van Druenen niet eens met berichtgeving over aansprakelijkstelling

Lees volgend bericht

IVN Ulestraten organiseert een Natuurvaria avond