Nederlandse staat aangeklaagd voor mensenrechtenschending

Milieudefensie klaagt de Nederlandse staat aan voor het schenden van mensenrechten. De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, doordat de staat te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarmee wordt het grondrecht op gezondheid geschonden. “Nederland overschrijdt de wettelijke normen voor de luchtkwaliteit en schendt fundamentele mensenrechten door veel te weinig te doen tegen de luchtvervuiling.

Die vervuiling veroorzaakt jaarlijks duizenden doden en tienduizenden ernstig zieken. Dat is onacceptabel”, zegt campagneleider mobiliteit, Anne Knol. Milieudefensie krijgt veel steun voor de rechtszaak tegen de staat. De aanklacht is mede ondertekend door bewoners die zich lokaal inzetten voor gezonde lucht.

Uit een meetcampagne van Milieudefensie blijkt dat Nederland in 2015 op 11 van 58 plekken in het land de Europese normen voor stikstofdioxide overschreed. In de dagvaarding eist Milieudefensie dat Nederland stopt met het overschrijden van de normen.

“Daarmee zijn we er nog niet”, licht Anne Knol toe, “De huidige normen zijn namelijk niet voldoende, die zorgen niet voor gezonde lucht. Deze rechtszaak is een principezaak. Wij willen voor iedereen schone lucht, die de gezondheid niet schaadt Ook volgens de Gezondheidsraad zijn de huidige normen slecht voor de gezondheid. De Raad adviseert de staatssecretaris van Milieu dan ook de veel strengere normen van de Wereldgezondheids-organisatie in de wetgeving op te nemen.

Die normen zijn twee keer zo streng als de nu geldende Europese normen. Milieudefensie: “De overheid blijft willens en wetens met onze gezondheid marchanderen. Daarom vragen we de rechter nu om een oordeel. Tienduizenden mensen kampen met klachten als bronchitis, astma, COPD en hart- en vaatziekten.

Toch neemt Nederland nauwelijks maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. “Sterker nog, de maximum snelheid wordt verhoogd naar 130 kilometer per uur, de invoering van milieuzones wordt gefrustreerd en er worden miljarden geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe wegen. Dat getuigt van totale minachting van het recht van mensen op gezondheid”, stelt Anne Knol.
Milieudefensie Meerssen
meerssen@milieudefensie.nl 043 3643740 

Lees vorig bericht

Oostvariant snelfietsroute wankelt

Lees volgend bericht

Foute 50 komende maandag op Meer FM