Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester Valkenburg opgeschort door verkenning

Gouverneur Bovens, heeft gelet op de ontwikkelingen ten aanzien van de bestuurlijke positie van de gemeente Valkenburg aan de Geul in afstemming met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul besloten de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van Valkenburg aan de Geul tijdelijk voor twee maanden op te schorten.

Samenwerking:
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Meerssen hebben onlangs besloten om gezamenlijk een verkenning uit te voeren hoe het bestuurlijk landschap het beste kan worden ingevuld. Ze hebben de Provincie gevraagd om regie en ondersteuning te bieden. De gemeente Maastricht heeft zich bij dit laatste verzoek aangesloten.

Bestuurlijk overlegronde gestart:
De Provincie is als reactie op het verzoek van de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht een bestuurlijke overlegronde gestart waarbij aan de 18 Zuid-Limburgse gemeenten de vraag wordt voorgelegd hoe zij aankijken tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg. 

Benoeming opgeschort in afwachting resultaten verkenning:
In afwachting van de resultaten van de verkenning door de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Meerssen en de uitkomsten van deze bestuurlijke overlegronde heeft de Gouverneur de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul tijdelijk voor twee maanden opgeschort. 

Bron foto: TV Valkenburg

Lees vorig bericht

Zondag 11 september Station Meerssen

Lees volgend bericht

Jubileumtocht Te Voot 11 september 2016