Geen snelfietsroute

Tijdens de raadsvergadering, is besloten de plannen voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Beek en Maastricht voorlopig uit te stellen. Ongeacht of het nu gaat om de oost- of de westversie. In het plan wordt gestreefd naar een snelle en veilige fietsverbinding tussen Sittard en Maastricht.

Toekomstige verkeersstromen:
De aangenomen motie van coalitiepartijen Focus, PGM en VVD, om het plan voorlopig af te wijzen, geeft nu het standpunt van Meerssen in het hele plan aan. Volgens de partijen zitten nog veel te veel haken en ogen aan het plan. Eerst zal moeten bekeken worden welke invloed de A2-tunnel en het nog te bouwen Kindcentrum op de verkeersstromen zullen hebben. 

Volgens wethouder Houben zal de beslissing die de raad gisteren heeft genomen niet doorslaggevend zijn bij de uiteindelijke besluitvorming. Die ligt bij Maastricht Bereikbaar die op provinciaal niveau opereert.

Lees vorig bericht

Eerste training G-elftal SV Meerssen

Lees volgend bericht

Rommelige eerste raadsvergadering na zomerreces