Rommelige eerste raadsvergadering na zomerreces

Donderdagavond was weer de eerste keer dat de raad vergaderde na de zomerstop. Het bleek een lange avond te worden vol met onderbrekingen, schorsingen en af en toe wat irritatie.

Rekenkamercommissie:
Het was gelijk al een enigszins rommelige vergadering omdat Gerrit van der Bijl (BRUG-M) constateerde dat een van de te benoemen leden van de Rekenkamercommissie niet voldeed aan de criteria. Een van de leden is namelijk woonachtig in Bunde en volgens van der Bijl mag een lid geen verbintenis hebben met de gemeente.
Na een korte schorsing en onderzoek werd duidelijk dat dit niet geldt voor de woonplaats van een lid en werden de leden alsnog benoemd door burgemeester Clermonts die haar excuses aan de heren aanbood voor de gang van zaken.

Agendawijziging:
Het was ook van der Bijl die vond dat een document dat noodzakelijk was voor het zesde agendapunt, het verzoek deed om dit punt uit te stellen tot een volgende vergadering.

Snelfietsroute:
Een belangrijk agendapunt was de beslissing over de snelfietsroute die de afgelopen maanden voor behoorlijk wat opschudding zorgde.
De keuze tussen oost en westvariant was niet echt meer aan de orde omdat PGM, Focus en VVD middels een motie vroegen het Meerssense deel van de route nog niet aan te leggen. De motie werd aangenomen.

Laatste agendapunt:
Om de avond niet al te lang laten duren werd het laatste, toch niet onbelangrijke agendapunt over toerisme, uitgesteld tot de volgende raadsvergadering.

Lees vorig bericht

Geen snelfietsroute

Lees volgend bericht

Voortbestaan VVV in Meerssen